Connect with us

Hi, what are you looking for?

Fact-checking

SPRAWDZAMY NIEOFICJALNE DONIESIENIA ▪ Od jakiegoś czasu w medialnej przestrzeni pojawiają się doniesienia o możliwej reformie wielowiekowej instytucji konklawe. Franciszek miałby do grona elektorów przyszłego papieża włączyć świeckich, a nawet kobiety. Sprawdzamy wiarygodność informacji

Analiza

KOŚCIÓŁ W OBRONIE MAŁOLETNICH ▪ Nie można postawić tezy, że w Kościele w zakresie pomocy pokrzywdzonym nic się nie dzieje. Podejmowane działania pokazuje przygotowany przez nas raport

Dokumentacja

GODNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ ▪ Nowy dokument Dykasterii Nauki Wiary o nieskończonej godności każdego człowieka jednocześnie wymienia zjawiska, które mogą ją naruszać. Wśród nich: aborcja, teoria "gender", przemoc wobec migrantów, ubóstwo, wojna, przemoc cyfrowa . Publikujemy polskie tłumaczenie

WYWIAD "CATOLICO"

KOŚCIÓŁ I WOJNA ▪ "Muszę powiedzieć, że w Rosji zapanowała jakaś zbiorowa katastrofa moralna. Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie podniesie ręki na swego brata " - mówi biskup Edward Kawa, ukraiński duchowny pochodzenia polskiego, posługujący we Lwowie.

WYDARZENIE

TRIDUUM PASCHALNE ▪ Krzyż staje się momentem ZERO, a słowa Jezusa potwierdzają to najdobitniej. Jedni słyszą (i widzą) w tym wielką nieobecność Boga, Jego dramat i Jego ostateczną porażkę. Wydarzenie krzyża i jego następstwa wyrażają „nic”. Inni słyszą (i widzą) coś zgoła odmiennego – ukrytą a doniosłą obecność Boga

Analiza

ZASADY WYBORU PAPIEŻA ▪ Reforma konklawe wydaje się konieczna. Nie chodzi o liczbę elektorów ani o ich zamianę, nie chodzi o większość potrzebną do wyboru papieża. Chodzi o rzecz niewielką. Chodzi o czas

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Przewodniczący Konferencji Episkopatu nie jest “superbiskupem” - tłumaczymy na czym polega ta funkcja.

RAPORT CATOLICO

RAPORT "CATOLICO"

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI ▪ Przewodniczący episkopatu nie jest głową Kościoła. Ale to on jest de facto jego twarzą. Kto zatem stanie się twarzą polskiego Kościoła? Kardynał Ryś? Prymas Polak? Arcybiskupi: Galbas? Wojda? Depo? Arcybiskup - a może po raz pierwszy biskup?

RAPORT "CATOLICO"

Celem tego raportu nie do końca jest przedstawienie najpopularniejszych duchownych na YouTube. Mamy inne, bardziej zasadnicze pytanie: kogo ludzie wierzący słuchają i czego szukają. A ściślej mówiąc: kto najskuteczniej (co nie oznacza: najlepiej) opowiada o Kościele.  Metoda Przyjęta metoda jest wynikiem pewnego kompromisu, z uwagi na różne możliwości określania popularności...

ANALIZY

Analiza

KOLEGIUM KARDYNALSKIE ▪ Fakt, iż o. Ángelo Fernández Artime przystąpił do kreacji kardynalskiej nie przyjąwszy wcześniej sakry biskupiej, wywołał zdziwienie, gdyż wszyscy kardynałowie, a na pewno elektorzy, są zobowiązani do przyjęcia święceń biskupich

Analiza

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY ▪ Polska stała się swoistym „poligonem doświadczalnym” dla procedur opisanych w papieskim dokumencie "Vos estis lux mundi". Od momentu ogłoszenia VELM postępowania wdrożono wobec co najmniej 18 polskich hierarchów. Dwie sprawy wciąż są procedowane

fot: pixabay.com fot: pixabay.com

Analiza

KONDYCJA PAPIEŻA ▪ 13 marca mija 11. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Franciszka, który niedawno skończył 87 lat. Pomimo coraz częstszych i poważniejszych problemów zdrowotnych Ojciec Święty nie zwalnia tempa

fot: pixabay.com fot: pixabay.com

Analiza

KOLEGIUM ELEKTORÓW ▪ Wczoraj wiek 80 lat osiągnął kard. Pedro Baretto (Peru), tracąc prawa elektorskie. Liczba kardynałów elektorów w ciągu roku zmniejszy się jeszcze o 13. Wzrasta za to liczba kardynałów bez prawa głosu na konklawe: jest rekordowa. Wyjaśniamy, z czego to wynika

WYWIAD “CATOLICO”

foto: pixabay.com

WYWIAD "CATOLICO"

SZTUKA W KOŚCIELE ▪ Kicz czy stan ducha człowieka dziś? Czym jest, jaka jest i dlaczego taka jest współczesna sztuka sakralna - odpowiada bp prof. Michał Janocha w rozmowie z Anną Czytowską.

WYWIAD "CATOLICO"

"Z naszymi dziećmi zaczęliśmy żyć w różnych światach - mówi Krzysztof Ziemiec w rozmowie z Marcinem Makowskim. - Za młodu jeździłem do Jarocina, chodziłem na koncerty, rodzice mi ufali. Jakoś się nie stoczyłem, natomiast szanowałem to, że dostałem szansę na wybór. Chciałem postąpić wobec moich dzieci podobnie. Czy zrobiłem dobrze?...

FACT-CHECKING

foto:pixabay.com

Fact-checking

Co jakiś czas pojawiają się opinie o chęci papieża Franciszka wprowadzenia w Kościele kapłaństwa kobiet. Chociażby przy okazji dopuszczenia kobiet do posług akolitatu i lektoratu albo dyskusji o diakonacie. Sprawdziliśmy: przypisywanie papieżowi takich intencji jest pozbawione podstaw

foto:pixabay.com foto:pixabay.com

Fact-checking

“Musimy stworzyć prawo o związkach cywilnych. W ten sposób osoby LGBT będą prawnie chronione" - powiedział papież. Reakcje mediów na świecie zapowiadały przełom w nauczaniu Kościoła: "Franciszek chce związków osób LGBT". Media i dziennikarze katoliccy byli o wiele ostrożniejsi

foto:pixabay.com foto:pixabay.com

Fact-checking

Na polecenie Franciszka, część modlitwy "Ojcze nasz" zmieniła brzmienie. Decyzja papieża spotkała się z zaniepokojeniem części wiernych. Niektórzy komentatorzy zarzucili mu nowinkarstwo. Czy słusznie?

PYTANIA DO EKSPERTA

Pytania do eksperta

TOP 2023 ▪ Na łamach Catolico przypominamy najbardziej popularny artykuł roku 2023. Ks. Dominik Ostrowski podkreśla, że modlitwa do Św. Michała Archanioła wróciła z podwójną siłą do kościołów, a impet tego powrotu był tak duży, że znalazła się ona wewnątrz samej Mszy świętej, co jest nowością, a także nieprawidłowością.

foto: pexels.com foto: pexels.com

Pytania do eksperta

KS. RAFAŁ DUDAŁA: Celibat jest świadectwem „innego życia”, poniekąd prowokacją, a nawet protestem wobec banalizacji życia i powierzchowności świata. Obecnie, spośród wszystkich 23 katolickich Kościołów wschodnich zachowujących jedność z Rzymem, możliwość wyświęcania żonatych mężczyzn na duchownych istnieje w 20 z nich.

foto: pixaby.com foto: pixaby.com

Pytania do eksperta

KS. JAN UCHWAT: Bóg jest dawcą życia. Tylko On jest kompetentny, zarówno gdy chodzi o początek, jak i koniec życia. Magisterium Kościoła w tej sprawie jest niezmienne: stać na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Pytania do eksperta

Ks. Andrzej Pakuła: Samo oddanie życia z wiary jest już cudem. To jest akt nadprzyrodzony. Znak w danym człowieku, że ma tyle ponadludzkiej siły, by oddać swoje życie za wiarę. Moim zdaniem w przypadku rodziny Ulmów jest to wyznanie wiary praktykowanej

Q&A

Q&A

PONTYFIKAT JANA PAWŁA II ▪ Sprawę ks. Bolesława Sadusia opisali niezależnie dziennikarze: Marcin Gutowski, Ekke Overbeek oraz duet Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki. Porządkujemy dane, analizujemy i w faktach szukamy odpowiedzi, czy zarzuty są słuszne

Q&A

Mikołaj Kopernik, wybitny astronom i twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, był człowiekiem Kościoła. Ale kim właściwie był? Księdzem? Duchownym? Czy mógł odprawiać Msze święte? Wyjaśniamy to w Q&A

WHO IS WHO

foto: pexeles.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Wikariusz biskupi ma udział we władzy wykonawczej, której zadaniem jest m.in. troska o wprowadzenie w życie przepisów ustawy oraz czuwanie nad przebiegiem tego procesu. Urząd wikariusza biskupiego jest wynikiem zmian, jakie w hierarchii Kościoła Katolickiego wywołał Sobór Watykański II.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Infułat jest wyższym duchownym katolickim. Najczęściej osoba ta pełni w swoim kraju funkcję notariusza stolicy piotrowej i czuwa nad dokumentacją papieską i formalnościami jej dotyczącymi.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Biskup diecezji to pasterz dla swoich wiernych. Rolą biskupa diecezjalnego jest reprezentowanie swojej diecezji w załatwianiu wszystkich spraw o prawnym charakterze, a także reprezentacja podczas Synodu Biskupów czy Konferencji Episkopatu. Ważnym obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest wizytowanie całej diecezji.

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Postulator odpowiada za przygotowanie i przebieg procesu beatyfikacyjnego lub kanonizacyjnego. Do jego obowiązków należy zebranie odpowiedniej dokumentacji, przygotowanie listy świadków oraz dostarczenie opinii o świętości osoby, której proces beatyfikacyjny lub kanonizacyjny ma się rozpocząć

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.