Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dokumentacja

ZJAWISKA NADPRZYRODZONE ▪ Dykasteria Nauki Wiary opublikowała w zeszły piątek nowe „Normy postępowania w rozeznawaniu domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych”. Publikujemy polskie tłumaczenie

Analiza

PRAWO KANONICZNE ▪ Kościół opracował wiele nowych norm, aby skutecznie walczyć z przestępstwami seksualnymi. Wciąż jednak postępowaniom kościelnym zarzuca się brak przejrzystości. Praktyka pokazuje bowiem, że osoby pokrzywdzone oraz te, które mają wiedzę o przestępstwie, bardzo często nie wiedzą nawet, gdzie i w jaki sposób zgłosić krzywdę.

Dokumentacja

ROK JUBILEUSZOWY 2025 ▪ „Zbliżający się Jubileusz będzie Rokiem Świętym, charakteryzującym się nadzieją, która nie gaśnie, nadzieją w Bogu” - stwierdza papież Franciszek w bulli ogłaszającej Rok Jubileuszowy 2025

WYDARZENIE

SYNOD O SYNODALNOŚCI ▪ Nigdy wcześniej nie było takiego spotkania. Niemal 200 proboszczów z całego świata przyjechało do Sacrofano, aby razem szukać nadziei i nowych dróg dla Kościoła w ramach toczącego się Synodu o synodalności

Analiza

PRAWO KANONICZNE ▪ Podczas, gdy w sądzie świeckim mamy rozprawy, na których przesłuchuje się świadków, oskarżonych, w Kościele tego nie ma. Właściwie cały proces odbywa się w formie pisemnej. Wyjaśniamy, jak wygląda proces przed sądem kościelnym

WYWIAD "CATOLICO"

PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN ▪ "Zaobserwowaliśmy, że im bardziej spada liczba katolików czy w ogóle chrześcijan, i są już zmarginalizowani w społeczeństwie, tym bardziej rośnie klimat, w którym incydenty związane z nienawiścią wobec chrześcijan nie niosą ze sobą konsekwencji” - mówi Martin Kugler, członek Instytutu Monitorowania Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie

konklawe

HISTORIA WYBORÓW PAPIESKICH ▪ Próba odkrycia sekretu konklawe 2005 trwa do dziś, ostatnio rąbka tajemnicy uchylił sam Franciszek. Konklawe, które wybrało Benedykta XVI, to przykład, że jednak niełatwo złamać tajemnicę konklawe

RAPORT CATOLICO

RAPORT "CATOLICO"

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI ▪ Przewodniczący episkopatu nie jest głową Kościoła. Ale to on jest de facto jego twarzą. Kto zatem stanie się twarzą polskiego Kościoła? Kardynał Ryś? Prymas Polak? Arcybiskupi: Galbas? Wojda? Depo? Arcybiskup - a może po raz pierwszy biskup?

RAPORT "CATOLICO"

Celem tego raportu nie do końca jest przedstawienie najpopularniejszych duchownych na YouTube. Mamy inne, bardziej zasadnicze pytanie: kogo ludzie wierzący słuchają i czego szukają. A ściślej mówiąc: kto najskuteczniej (co nie oznacza: najlepiej) opowiada o Kościele.  Metoda Przyjęta metoda jest wynikiem pewnego kompromisu, z uwagi na różne możliwości określania popularności...

ANALIZY

Analiza

KOŚCIÓŁ W OBRONIE MAŁOLETNICH ▪ Nie można postawić tezy, że w Kościele w zakresie pomocy pokrzywdzonym nic się nie dzieje. Podejmowane działania pokazuje przygotowany przez nas raport

Analiza

ZASADY WYBORU PAPIEŻA ▪ Reforma konklawe wydaje się konieczna. Nie chodzi o liczbę elektorów ani o ich zamianę, nie chodzi o większość potrzebną do wyboru papieża. Chodzi o rzecz niewielką. Chodzi o czas

Analiza

KOLEGIUM KARDYNALSKIE ▪ Fakt, iż o. Ángelo Fernández Artime przystąpił do kreacji kardynalskiej nie przyjąwszy wcześniej sakry biskupiej, wywołał zdziwienie, gdyż wszyscy kardynałowie, a na pewno elektorzy, są zobowiązani do przyjęcia święceń biskupich

Analiza

OCHRONA DZIECI I MŁODZIEŻY ▪ Polska stała się swoistym „poligonem doświadczalnym” dla procedur opisanych w papieskim dokumencie "Vos estis lux mundi". Od momentu ogłoszenia VELM postępowania wdrożono wobec co najmniej 18 polskich hierarchów. Dwie sprawy wciąż są procedowane

WYWIAD “CATOLICO”

WYWIAD "CATOLICO"

KOŚCIÓŁ I WOJNA ▪ "Muszę powiedzieć, że w Rosji zapanowała jakaś zbiorowa katastrofa moralna. Prawdziwy chrześcijanin nigdy nie podniesie ręki na swego brata " - mówi biskup Edward Kawa, ukraiński duchowny pochodzenia polskiego, posługujący we Lwowie.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

WYWIAD "CATOLICO"

SZTUKA W KOŚCIELE ▪ Kicz czy stan ducha człowieka dziś? Czym jest, jaka jest i dlaczego taka jest współczesna sztuka sakralna - odpowiada bp prof. Michał Janocha w rozmowie z Anną Czytowską.

FACT-CHECKING

Fact-checking

SPRAWDZAMY NIEOFICJALNE DONIESIENIA ▪ Od jakiegoś czasu w medialnej przestrzeni pojawiają się informacje o możliwej reformie wielowiekowej instytucji konklawe. Franciszek miałby do grona elektorów przyszłego papieża włączyć świeckich, a nawet kobiety. Sprawdzamy wiarygodność tych wiadomości

foto:pixabay.com foto:pixabay.com

Fact-checking

Co jakiś czas pojawiają się opinie o chęci papieża Franciszka wprowadzenia w Kościele kapłaństwa kobiet. Chociażby przy okazji dopuszczenia kobiet do posług akolitatu i lektoratu albo dyskusji o diakonacie. Sprawdziliśmy: przypisywanie papieżowi takich intencji jest pozbawione podstaw

foto:pixabay.com foto:pixabay.com

Fact-checking

“Musimy stworzyć prawo o związkach cywilnych. W ten sposób osoby LGBT będą prawnie chronione" - powiedział papież. Reakcje mediów na świecie zapowiadały przełom w nauczaniu Kościoła: "Franciszek chce związków osób LGBT". Media i dziennikarze katoliccy byli o wiele ostrożniejsi

PYTANIA DO EKSPERTA

Pytania do eksperta

KS. PIOTR MAZURKIEWICZ: To spór między osobami należącymi do Kościoła katolickiego. Chodzi zatem o to, czy ma być rozstrzygnięty według kryteriów świeckich czy religijnych. Oczywiście, katolik powinien starać się rozstrzygać spory według kryteriów katolickich, ale powinien mieć także uzasadnione przekonanie, że procedury przed trybunałami kościelnymi gwarantują sprawiedliwe rozstrzygnięcie

Pytania do eksperta

TOP 2023 ▪ Na łamach Catolico przypominamy najbardziej popularny artykuł roku 2023. Ks. Dominik Ostrowski podkreśla, że modlitwa do Św. Michała Archanioła wróciła z podwójną siłą do kościołów, a impet tego powrotu był tak duży, że znalazła się ona wewnątrz samej Mszy świętej, co jest nowością, a także nieprawidłowością.

Pytania do eksperta

KS. RAFAŁ DUDAŁA: Celibat jest świadectwem „innego życia”, poniekąd prowokacją, a nawet protestem wobec banalizacji życia i powierzchowności świata. Obecnie, spośród wszystkich 23 katolickich Kościołów wschodnich zachowujących jedność z Rzymem, możliwość wyświęcania żonatych mężczyzn na duchownych istnieje w 20 z nich.

Pytania do eksperta

KS. JAN UCHWAT: Bóg jest dawcą życia. Tylko On jest kompetentny, zarówno gdy chodzi o początek, jak i koniec życia. Magisterium Kościoła w tej sprawie jest niezmienne: stać na straży życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Q&A

Q&A

PONTYFIKAT JANA PAWŁA II ▪ Sprawę ks. Bolesława Sadusia opisali niezależnie dziennikarze: Marcin Gutowski, Ekke Overbeek oraz duet Tomasza Krzyżaka i Piotra Litki. Porządkujemy dane, analizujemy i w faktach szukamy odpowiedzi, czy zarzuty są słuszne

Q&A

Mikołaj Kopernik, wybitny astronom i twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego, był człowiekiem Kościoła. Ale kim właściwie był? Księdzem? Duchownym? Czy mógł odprawiać Msze święte? Wyjaśniamy to w Q&A

WHO IS WHO

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Przewodniczący Konferencji Episkopatu nie jest “superbiskupem” - tłumaczymy na czym polega ta funkcja.

foto: pexeles.com foto: pexeles.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Wikariusz biskupi ma udział we władzy wykonawczej, której zadaniem jest m.in. troska o wprowadzenie w życie przepisów ustawy oraz czuwanie nad przebiegiem tego procesu. Urząd wikariusza biskupiego jest wynikiem zmian, jakie w hierarchii Kościoła Katolickiego wywołał Sobór Watykański II.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Infułat jest wyższym duchownym katolickim. Najczęściej osoba ta pełni w swoim kraju funkcję notariusza stolicy piotrowej i czuwa nad dokumentacją papieską i formalnościami jej dotyczącymi.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Biskup diecezji to pasterz dla swoich wiernych. Rolą biskupa diecezjalnego jest reprezentowanie swojej diecezji w załatwianiu wszystkich spraw o prawnym charakterze, a także reprezentacja podczas Synodu Biskupów czy Konferencji Episkopatu. Ważnym obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest wizytowanie całej diecezji.

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.