Connect with us

Hi, what are you looking for?

Aleksander Bańka

Doktor habilitowany filozofii, politolog. Przewodniczący Komisji ds. świeckich II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP, świecki lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. Znawca duchowości św. Szarbela. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Autor książek, artykułów oraz audiobooków poświęconych filozofii i duchowości chrześcijańskiej. od lat posługuje modlitwą i na wiele sposobów głosi Ewangelię. Prywatnie mąż i ojciec.

Analiza

U niektórych wiernych pojawia się postawa lęku, dystansu i nieufności przed wejściem na drogę synodalną kojarzoną np. z tzw. drogą niemiecką. Uważna analiza procesu synodalnego pokazuje, że poświęcając tyle uwagi kwestii synodalności, w rzeczywistości Franciszek chce dowartościować rolę biskupów i kierowanych przez nich Kościołów lokalnych

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.