Connect with us

Hi, what are you looking for?

Dominik Dubiel

Jezuita, muzykant. Absolwent filozofii na Akademii Ignatianum, Edukacji artystycznej na Akademii Muzycznej w Krakowie oraz teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Współpracuje z Modlitwą w drodze i portalem deon.pl. Współprowadzi Podcast Jezuicki. Mieszka w Krakowie

kazanie

W tradycji żydowskiej Mojżesz i Eliasz byli symbolami ludzi cierpiących. Eliasz był prorokiem prześladowanym, Mojżesz był przywódcą cierpiącym ze swoim ludem. Ewangelista dotyka zatem delikatnej kwestii cierpienia, zwłaszcza cierpienia niewinnych. Taką a nie inną kompozycją swojej Ewangelii stawia on pytania o sens cierpienia Mesjasza i konieczność dźwigania krzyża przez Jego uczniów

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.