Connect with us

Hi, what are you looking for?

Michał Kłosowski

Zastępca Redaktora Naczelnego „Wszystko co Najważniejsze”, dziennikarz i publicysta. Autor książki „Dekada Franciszka”, przygotowuje rozprawę doktorską na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie

WYDARZENIE

PAPIEŻ W MARSYLII ▪ Do jakiego kraju przyjeżdża Franciszek? I co może zostawić wylatując z Marsylii? Od razu trafi do miejsca, gdzie jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy Francji i lokalnego, francuskiego Kościoła: migracja, ubóstwo, wykluczenie ekonomiczne, kwestie ekologiczne i polityczno-społeczna, postępująca polaryzacja

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.