Kardynałów jest coraz więcej. I są coraz starsi

PO KONSYSTORZU ▪ Sto lat temu kardynałów było 62. Dziś jest ich cztery razy więcej – 242. Tak wielu nigdy nie było w historii Kościoła. Przed ostatnim konsystorzem trzeba było nawet utworzyć nowe kościoły tytularne, jeden z nich otrzymał polski kardynał, Grzegorz Ryś. Dlaczego tak się dzieje?