Connect with us

Hi, what are you looking for?

banner

Analiza

PO KONSYSTORZU ▪ Sto lat temu kardynałów było 62. Dziś jest ich cztery razy więcej - 242. Tak wielu nigdy nie było w historii Kościoła. Przed ostatnim konsystorzem trzeba było nawet utworzyć nowe kościoły tytularne, jeden z nich otrzymał polski kardynał, Grzegorz Ryś. Dlaczego tak się dzieje?

konklawe

Kiedy został arcybiskupem krakowskim, miał ukończone 43 lata. Kiedy został kardynałem - miał zaledwie 47 lat. Nominacja kardynalska Karola Wojtyły to nie tylko ważny etap w biografii przyszłego polskiego papieża, ale i obraz fascynujących zmian w kolegium kardynalskim: reformy Pawła VI

konklawe

Kolegium kardynalskie tworzą wszyscy żyjący kardynałowie Kościoła katolickiego. Część z nich (około 120) posiada prawa elektorskie – są to kardynałowie elektorzy. Prawa elektorskie kardynałowie utrzymują, dopóki nie ukończą 80 roku życia. Pozostali kardynałowie należą nadal do kolegium kardynalskiego, ale nie mają już prawa udziału w konklawe. Oto liczba kardynałów wchodzących...

More Posts

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.