Connect with us

Hi, what are you looking for?

Analiza

U niektórych wiernych pojawia się postawa lęku, dystansu i nieufności przed wejściem na drogę synodalną kojarzoną np. z tzw. drogą niemiecką. Uważna analiza procesu synodalnego pokazuje, że poświęcając tyle uwagi kwestii synodalności, w rzeczywistości Franciszek chce dowartościować rolę biskupów i kierowanych przez nich Kościołów lokalnych

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.