Connect with us

Hi, what are you looking for?

foto: pexeles.com foto: pexeles.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Wikariusz biskupi ma udział we władzy wykonawczej, której zadaniem jest m.in. troska o wprowadzenie w życie przepisów ustawy oraz czuwanie nad przebiegiem tego procesu. Urząd wikariusza biskupiego jest wynikiem zmian, jakie w hierarchii Kościoła Katolickiego wywołał Sobór Watykański II.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Infułat jest wyższym duchownym katolickim. Najczęściej osoba ta pełni w swoim kraju funkcję notariusza stolicy piotrowej i czuwa nad dokumentacją papieską i formalnościami jej dotyczącymi.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Biskup diecezji to pasterz dla swoich wiernych. Rolą biskupa diecezjalnego jest reprezentowanie swojej diecezji w załatwianiu wszystkich spraw o prawnym charakterze, a także reprezentacja podczas Synodu Biskupów czy Konferencji Episkopatu. Ważnym obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest wizytowanie całej diecezji.

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Postulator odpowiada za przygotowanie i przebieg procesu beatyfikacyjnego lub kanonizacyjnego. Do jego obowiązków należy zebranie odpowiedniej dokumentacji, przygotowanie listy świadków oraz dostarczenie opinii o świętości osoby, której proces beatyfikacyjny lub kanonizacyjny ma się rozpocząć

Who is who

NAJWAŻNIEJSI W KOŚCIELE ▪ Przez ostatnie prawie siedem lat nuncjuszem był abp Salvatore Pennacchio, który zakończył swoją misję 15 marca. Na informację o tym, kto go zastąpi, trzeba było czekać niemal pół roku. W sierpniu Stolica Apostolska ogłosiła, że nowym nuncjuszem w Polsce będzie abp Filipazzi

foto:pixabay.com foto:pixabay.com

Who is who

W imieniu Papieża jałmużnik pomaga potrzebującym. Obecnie funkcję jałmużnika papieskiego pełni kardynał Konrad Krajewski, pierwszy Polak na tym stanowisku. Na wzór jałmużnika papieskiego, również diecezje powołują jałmużników biskupich

Who is who

Obecny biskup katowicki abp Adrian Galbas pełnił funkcję koadiutora tejże diecezji. Biskup koadiutor to - najprościej mówiąc - biskup pomocniczy z prawem następstwa. Na czym polega ta rzadka funkcja i jak się ukształtowała w historii?

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.