Connect with us

Hi, what are you looking for?

Who is who

Kto jest kim w Kościele? Rzecznik episkopatu

Na czym polega funkcja rzecznika episkopatu? Wyjaśniamy

FUNKCJA:

Rzecznik episkopatu

GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ? 

Rzecznik kieruje Biurem Prasowym przy Konferencji Episkopatu Polski. Ma swoich odpowiedników przy episkopatach innych państw, istnieje również funkcja rzecznika Stolicy Apostolskiej. Swoich rzeczników mają także diecezje i niektóre zakony. 

CZYM SIĘ ZAJMUJE?

Rzecznik episkopatu utrzymuje kontakty z dziennikarzami, ułatwiając im dostęp do informacji o działalności Konferencji, wspiera również biskupów w kontaktach z mediami oraz kieruje Biurem Prasowym. Redaguje oświadczenia i komunikaty prasowe, występuje w mediach, odpowiada na pytania dziennikarzy. Rolą rzecznika jest bycie na pierwszej linii kontaktu z mediami, dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

HISTORIA:

Starsze niż funkcja rzecznika jest Biuro Prasowe Konferencji Episkopatu Polski, które powstało już w 1968 roku, kiedy na prośbę kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. Alojzy Orszulik, późniejszy biskup diecezji łowickiej, rozpoczął wydawanie biuletynu informacyjnego pod nazwą “Pismo Okólne”. Pierwszy oficjalny numer „Pisma Okólnego” ukazał się z datą 2-8 września 1968 r. Przewożony potajemnie za granicę, stanowił przez długi czas jedyne źródło informacji o życiu Kościoła w Polsce, m.in. dla Radia Wolna Europa. W “Piśmie Okólnym” przekazywane były komunikaty episkopatu a także gromadzone były informacje z życia poszczególnych diecezji. W 1993 roku funkcję informowania o życiu Kościoła przejęła nowo powstała Katolicka Agencja Informacyjna, a głos w imieniu Konferencji Episkopatu Polski zabierał jej ówczesny sekretarz generalny, bp Tadeusz Pieronek. 

Pierwszym oficjalnym rzecznikiem KEP został w 1998 roku jezuita, o. Adam Schultz, jego następcą w latach 2003 – 2015 został ks. Józef Kloch. W tym czasie uregulowano długość kadencji rzecznika, ustalając ją na 5 lat. W latach 2015 – 2020 tę rolę pełnił ks. Paweł Rytel Andrianik.

KTO GO WYBIERA?

Wybór rzecznika dokonywany jest przez Konferencję Episkopatu Polski podczas posiedzenia plenarnego, spośród wcześniej zgłaszanych przez biskupów kandydatów. 

KOMU PODLEGA?

Rzecznik episkopatu podlega sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski.

CIEKAWOSTKI:

Funkcja rzecznika nie jest zarezerwowana dla osób duchownych. Dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, który pełni jednocześnie funkcję rzecznika, obecnie jest Matteo Bruni, a wśród jego poprzedników znajdują się m.in. Greg Burke i Joaquín Navarro-Valls. Rzecznikiem diecezji płockiej jest Elżbieta Grzybowska, kobiety pełnią bądź pełniły też funkcję rzeczników niektórych episkopatów – m. in. tureckiego. 

KTO OBECNIE PEŁNI TĘ FUNKCJĘ?

Dwa tygodnie temu funkcję rzecznika objął jezuita, ks. Leszek Gęsiak. Wyboru dokonali biskupi podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu polski 27 sierpnia 2020. 

Nowy rzecznik urodził się 30 maja 1965 r, jezuitą jest od 1985 roku, a księdzem – od 1996. Jego życiowe doświadczenie, rzadkie w przypadku duchownych, zdradza jednak przynależność do jezuitów – ks. Gęsiak był między innymi nauczycielem w Hiszpanii, duszpasterzem Polonii w Australii, wikariuszem we Francji, duszpasterzem urzędników Unii Europejskiej i NATO w Belgii, przełożonym Domu Pisarzy Księży Jezuitów w Polsce, wykładowcą akademickim w USA, Portugalii, Włoszech i Libanie. 

Od 2005 r. jest wykładowcą w Akademii Ignatianum w Krakowie – obecnie jako kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu wielokulturowości i medioznawstwa.

Ma też doświadczenie medialne – był redaktorem naczelnym Miesięcznika Katolickiego Posłaniec, stałym współpracownikiem Radia Kraków. Przede wszystkim zaś kierował przez pięć lat (2012 – 2017) Sekcją Polską Radia Watykańskiego, nadającej w 45 językach rozgłośni Stolicy Apostolskiej.

CATOLICO

logo-detail
Reklama

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.