Filmowy portret Jezusa. Jak kino pokazuje Ewangelie

TOP 10 FILMÓW O JEZUSIE ▪ Wybór filmowych Ewangelii nie jest ich rankingiem, lecz próbą utkania, na wzór dawnej “Biblii pauperum”, malowanej przez różnych artystów, opowieści o Jezusie. Podobnie, każdy z ewangelistów na swój sposób dobierał fragmenty Dobrej Nowiny Syna Bożego: ich cztery perspektywy, choć różne, uzupełniają się i razem tworzą portret Jezusa