Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ks. Daniel Wachowiak

Debata

Nieznany autor z wieku II pisze: Tak postępując damy wzór tym spośród młodych, którzy szczerze pragną się poświęcić służbie i miłowaniu Boga. Nie bądźmy przeto rozżaleni ani nie oburzajmy się, jeśli ktoś nas nierozumnych upomni i poprowadzi od niesprawiedliwości do sprawiedliwości. Niekiedy bowiem czyniąc zło, nie dostrzegamy tego z powodu...

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.