Connect with us

Hi, what are you looking for?

Analiza

PRAWO KANONICZNE ▪ Kościół opracował wiele nowych norm, aby skutecznie walczyć z przestępstwami seksualnymi. Wciąż jednak postępowaniom kościelnym zarzuca się brak przejrzystości. Praktyka pokazuje bowiem, że osoby pokrzywdzone oraz te, które mają wiedzę o przestępstwie, bardzo często nie wiedzą nawet, gdzie i w jaki sposób zgłosić krzywdę.

Analiza

ZASADY WYBORU PAPIEŻA ▪ Reforma konklawe wydaje się konieczna. Nie chodzi o liczbę elektorów ani o ich zamianę, nie chodzi o większość potrzebną do wyboru papieża. Chodzi o rzecz niewielką. Chodzi o czas

foto: pexeles.com foto: pexeles.com

Analiza

TOP 10 FILMÓW O JEZUSIE ▪ Wybór filmowych Ewangelii nie jest ich rankingiem, lecz próbą utkania, na wzór dawnej "Biblii pauperum", malowanej przez różnych artystów, opowieści o Jezusie. Podobnie, każdy z ewangelistów na swój sposób dobierał fragmenty Dobrej Nowiny Syna Bożego: ich cztery perspektywy, choć różne, uzupełniają się i razem tworzą portret Jezusa

More Posts

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.