Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tomasz Krzyżak

Kierownik działu krajowego “Rzeczpospolitej”, publicysta, komentator, pisarz. Laureat nagrody dziennikarskiej “Ślad” w 2019.

Analiza

PRAWO KANONICZNE ▪ Kościół opracował wiele nowych norm, aby skutecznie walczyć z przestępstwami seksualnymi. Wciąż jednak postępowaniom kościelnym zarzuca się brak przejrzystości. Praktyka pokazuje bowiem, że osoby pokrzywdzone oraz te, które mają wiedzę o przestępstwie, bardzo często nie wiedzą nawet, gdzie i w jaki sposób zgłosić krzywdę.

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.