Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tomasz Krzyżak

Kierownik działu krajowego “Rzeczpospolitej”, publicysta, komentator, pisarz. Laureat nagrody dziennikarskiej “Ślad” w 2019.

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.