Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "biskup diecezjalny"

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Biskup diecezji to pasterz dla swoich wiernych. Rolą biskupa diecezjalnego jest reprezentowanie swojej diecezji w załatwianiu wszystkich spraw o prawnym charakterze, a także reprezentacja podczas Synodu Biskupów czy Konferencji Episkopatu. Ważnym obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest wizytowanie całej diecezji.

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.