Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "kanonizacja"

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Postulator odpowiada za przygotowanie i przebieg procesu beatyfikacyjnego lub kanonizacyjnego. Do jego obowiązków należy zebranie odpowiedniej dokumentacji, przygotowanie listy świadków oraz dostarczenie opinii o świętości osoby, której proces beatyfikacyjny lub kanonizacyjny ma się rozpocząć

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.