Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "trójca święta"

kazanie

Niektórzy teologowie próbują wytłumaczyć naturę Trójcy Świętej – jedności Trzech Osób w jednym Bóstwie. Może to jest ich powołanie. Moim powołaniem jest nieustannie przypominać najważniejsze zdanie w całym Piśmie świętym: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne"

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.