Connect with us

Hi, what are you looking for?

Zofia Świerczyńska

WYWIAD "CATOLICO"

PRZEŚLADOWANIA CHRZEŚCIJAN ▪ "Zaobserwowaliśmy, że im bardziej spada liczba katolików czy w ogóle chrześcijan, i są już zmarginalizowani w społeczeństwie, tym bardziej rośnie klimat, w którym incydenty związane z nienawiścią wobec chrześcijan nie niosą ze sobą konsekwencji” - mówi Martin Kugler, członek Instytutu Monitorowania Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.