Connect with us

Hi, what are you looking for?

WYDARZENIE

“Do kogo przybywa papież?” Franciszek na Węgrzech

W 10-letnim pontyfikacie Franciszka będzie to jego 41. zagraniczna podróż. Ale Węgry odwiedzi już drugi raz – był już kilka godzin w Budapeszcie we wrześniu 2021 r., na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego

Hasło pielgrzymki na Węgry (28-30 kwietnia) brzmi: „Chrystus jest naszą przyszłością”. Odnowa duchowa kraju i apele o pokój w Ukrainie są spodziewanymi głównymi motywami papieskiej pielgrzymki.

Papież odwiedzi tylko Budapeszt, obchodzący w tym roku 150 rocznicę zjednoczenia. Burmistrz stolicy Węgier Gergely Karácsony wyraził radość z wizyty. „Pomysły papieża Franciszka dotyczące człowieczeństwa, sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska są mi bliskie jako przywódcy zielonego miasta” – powiedział, wspominając ekologiczną encyklikę.

Logiem wizyty apostolskiej jest słynny Most Łańcuchowy, najstarszy węgierski most na Dunaju, który – jak wskazuje burmistrz – łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, oraz reprezentuje różnorodność i tolerancję, znaczenie budowania mostów i dialogu między różnymi ludźmi i wspólnotami. – Budapeszt to miasto mostów, może też pełnić rolę mostu między Wschodem a Zachodem, nie tylko w sensie materialnym, ale i ludzkim – mówił prymas Węgier, kard. Péter Erdő. Kolory logo nawiązują do barw Stolicy Apostolskiej (żółty i biały) oraz Węgier (czerwony, biały i zielony). Koło wpisane w logo przywodzi na myśl Eucharystię, ale również świat odkupiony przez Chrystusa. Krzyż ma przypominać słowa Franciszka wygłoszone podczas pierwszej wizyty w Budapeszcie – papież przekonywał, że krzyż może stać się pomostem między przeszłością a przyszłością.

Szaty liturgiczne na tę okazję zaprojektowała siostra Orsolya Fecske ze Zgromadzenia Sióstr Służby Społecznej. Dominują kolory biały i złoty, które nawiązują do okresu wielkanocnego. Grafika oparta jest na motcie pielgrzymki – „Chrystus jest naszą przyszłością”: na ornacie jest wizerunek zmartwychwstałego Chrystusa, z którego serca wypływają dwa strumienie (symbole krwi i wody), przechodzące w rzekę. Rzeka nawiązuje do Dunaju, jednego z głównych symboli kraju. Niebieski kolor rzeki odpowiada kolorowi nieba, który pojawia się nad głową Zmartwychwstałego i symbolizuje pomost między ziemią a niebem, nawiązuje też do Matki Bożej.

Odnowienie wiary

Podobnie jak inne kraje europejskie, Węgry bardzo mocno dotyka sekularyzacja. Ponad połowa mieszkańców kraju to chrześcijanie, w tym 37 proc. to katolicy. Dwie trzecie młodych deklaruje się jako niewierzący. Chrześcijaństwo jest za to mocno obecne w polityce. Kościół na Węgrzech jest finansowo mocno zależny od rządu, zwłaszcza że wierni coraz mniej chętnie wpierają Kościół chociażby poprzez podatkowe odpisy. To czasem powoduje brak krytyki rządu ze strony hierarchii, np. w kwestii polityki migracyjnej (względem osób decydujących się na tzw. „szlak bałkański”). 

Prymas Węgier kard. Péter Erdő nazwał swój kraj miłośnikiem dialogu między różnymi kulturami i tradycjami religijnymi oraz miejscem wielkiej gościnności – przyjęto 1,5 mln ukraińskich uchodźców – to największa akcja humanitarna w historii tego kraju. 

Węgierski teolog i duszpasterz ks. Csaba Török, komentując papieską piekgrzymkę, pisał: „Do kogo przybywa papież? Dla dobrych katolików? Do księży, mnichów i biskupów? Do polityków nurtu chrześcijańskiego? Do personifikacji wyidealizowanych wyobrażeń, które tworzymy o sobie? A może o innych? ‚Do niewygodnych ojców Kościoła przyszłości’, używając bardzo trafnego sformułowania Dávida Diósiego? Do tych, na których patrzymy z naszych Kościołów? Tych, którymi gardzimy? Kogo nienawidzimy nienawiścią podsycaną ‚miłością Chrystusa’? Albo kto przeszkadza w naszych kręgach? Tych, którzy szukają szczęścia w zgodzie z innymi wartościami? Tych, którzy wystają poza ramy, których „forma” jest zaburzona? Tych, którzy nie wpasowują się gładko i bez przeszkód w wielką katolicką martwą naturę (gdzie większy nacisk kładzie się na ciszę niż na życie )? Chciałbym, żeby papież przyszedł do nas wszystkich. Bez jakiegokolwiek podziału na ‚my-oni’ i podziałów. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby tak się do nas zwracał i mówił o rzeczach, o których bardzo chcę słyszeć w Kościele od dłuższego czasu, ale jakoś to słowo nie chce zostać wypowiedziane”.

Zaznaczył, że bardzo liczy na mocne słowa i prorocze gesty. Wyraził nadzieję, że papieska wizyta poruszy i skłoni do nawrócenia węgierski Kościół – by „cała nasza hipokryzja i faryzeizm eksplodowały”. – Wszystko, co dziś „uchodzi nam na sucho”, wkrótce zmiażdży nas jak ciężar ołowiu. Wszystkie nasze „sprytnie” zarządzane niedoskonałości niszczą naszą przyszłość i naszą wiarygodność – napisał ks. Török, mocno krytykując także „konfrontacyjną, dzielącą i wojowniczą” retorykę i apelując o większą wrażliwość na każdą drugą osobę, gdyż w każdym jest obecny Chrystus bez względu na to, kim dana osoba jest. 

Bardzo wyczekiwane jest spotkanie papieża z młodzieżą, które ma odbyć się w sobotę 29 kwietnia w hali sportowej László Pappa. Ks. Kornél Fábry, dyrektor węgierskiego Narodowego Instytutu Duszpasterskiego, mówi, że miejsc na spotkanie będzie mniej niż zainteresowanych, więc więksość będzie śledziła transmisję. „Papież wzywa młodych, aby byli wolni, odważni i wierni. Myślę, że jest to bardzo ważne dla młodych ludzi, ponieważ tracą orientację w bardzo skomplikowanym świecie. Potrzebują więc zrozumiałego słowa, a Papież może wskazać im drogę, którą mają podążać. Myślę, że dotyczy to nie tylko młodych węgierskich katolików. Istnieje ryzyko utraty tożsamości. Ale jeśli młodzi ludzie wiedzą, kim są, że Bóg ich kocha i stworzył ich ku wieczności, i jeśli mają życiowe cele i zadania, może im to pomóc jasno widzieć” – mówił Radiu Watykańskiemu ks. Fábry.

Podczas pielgrzymki w konkatedrze św. Stefana papież spotka się z biskupami, duchowieństwem, osobami konsekrowanymi, klerykami i pracownikami duszpasterskimi. Odwiedzi także wspólnotę grekokatolicką w cerkwi pw. Opieki Matki Bożej. Osobne spotkanie tradycyjnie już będą mieli miejscowi jezuici. 

Centralnym punktem będzie niedzielna Eucharystia na placu Lajosa Kossutha, gdzie papież wygłosi homilię. 

Pokój

Podczas modlitwy Anioł Pański 23 kwietnia papież Franciszek, zapowiadając podróż na Węgry, podkreślił, że „będzie to podróż do centrum Europy, nad którą wciąż napierają lodowate wichry wojny, podczas gdy przemieszczania tak wielu osób stawiają na porządku dziennym pilne kwestie humanitarne”.

Ks. Csaba Török podkreśla, że pielgrzymka Franciszka będzie miała charakter zdecydowanie duszpasterski, a nie polityczny czy dyplomatyczny. Jednak spodziewa się, że jednym z ważniejszych tematów podjętych przez papieża będzie wezwanie do pokoju na Ukrainie, z którą Węgry sąsiadują. Zaznaczył, że papież Franciszek od początku konfliktu zdecydowanie opowiada się za pokojem i stara się mediować między walczącymi stronami. 

Podobnie kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, wyraził przekonanie, że papież wykorzysta okazję, by „zobaczyć, czy istnieje możliwość, by zrobić jakieś kroki naprzód, w kierunku pokoju”. 

Papież Franciszek spotka się w Pałacu Sándor z prezydent Katalin Novák i premierem Viktorem Orbánem. Jak zaznacza ks. Tamás Tóth, sekretarz Konferencji Biskupów Węgierskich, to wydarzenie szczególne, ponieważ papież podczas wizyty apostolskiej zazwyczaj nie spotyka się z innymi dostojnikami publicznymi, poza głową państwa. Spotkanie z przedstawicielami organów państwowych, społecznych i dyplomatycznych odbędzie się w sali ceremonialnej klasztoru Karmelitów, gdzie przemówienie wygłosi Ojciec Święty.

W kościele św. Elżbiety Węgierskiej papież spotka się z ubogimi i uchodźcami. Wysłucha świadectw i wygłosi przemówienie. Wcześniej zaplanowane jest spotkanie z niewidomymi dziećmi z Instytutu bł. László Battahyány-Strattamanna. Dzieci przygotowują dla Ojca Świętego specjlne przedstawienie. 

Na spotkanie z papieżem przygotowuje się także Wydział Informatyki i Bioniki Katolickiego Uniwersytetu Pázmány Pétera. Franciszek spotka się tu z ludźmi świata nauki i kultury. Franciszek otrzyma specjalny różaniec wykonany z programowalnej przędzarki opracowanej przez naukowców wydziału bioniki. To specjalne urządzenie może również wytwarzać włókna potrzebne do budowy sieci ścięgien protezy dłoni modelowanej z anatomiczną dokładnością. „Publiczna sieć edukacji i szkolenia zawodowego Węgierskiego Kościoła Katolickiego podwoiła się w ciągu następnych dziesięciu lat. Dzięki papieskiej wizycie młodzi ludzie uczęszczający do szkół katolickich mogą poczuć, że są częścią wielkiej całości, Kościoła światowego, pod władzą papieża. To samo można powiedzieć o szkolnictwie wyższym, gdyż dziś na Węgrzech działają trzy uniwersytety katolickie: oprócz Budapesztu w Egerze i Szegedzie. Ale kształcimy młodych ludzi w duchu katolickim na kilku uczelniach” – mówił ks. Tóth. 

Copyright © 2023 catolico.pl. Wykorzystanie, kopiowanie i powielanie materiału wyłącznie za zgodą Redakcji.

logo-detail
Kliknij, aby skomentować

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.