Connect with us

Hi, what are you looking for?

WYDARZENIE

TRIDUUM PASCHALNE ▪ Krzyż staje się momentem ZERO, a słowa Jezusa potwierdzają to najdobitniej. Jedni słyszą (i widzą) w tym wielką nieobecność Boga, Jego dramat i Jego ostateczną porażkę. Wydarzenie krzyża i jego następstwa wyrażają „nic”. Inni słyszą (i widzą) coś zgoła odmiennego – ukrytą a doniosłą obecność Boga

WYDARZENIE

Na początku uroczystość Wszystkich Świętych obchodzono 13 maja, krótko po Wielkiej Nocy. Na 1 listopada celebrację Wszystkich Świętych przeniósł papież Grzegorz III - jeszcze w IX wieku. I nie do końca wiadomo, kiedy i dlaczego uroczystość ta stała się w powszechnym odbiorze "świętem zmarłych"

WYDARZENIE

PAPIEŻ W MARSYLII ▪ Do jakiego kraju przyjeżdża Franciszek? I co może zostawić wylatując z Marsylii? Od razu trafi do miejsca, gdzie jak w soczewce skupiają się wszystkie problemy Francji i lokalnego, francuskiego Kościoła: migracja, ubóstwo, wykluczenie ekonomiczne, kwestie ekologiczne i polityczno-społeczna, postępująca polaryzacja

More Posts

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.