Connect with us

Hi, what are you looking for?

ks. Rafał Dudała

foto: pexels.com foto: pexels.com

Analiza

DYPLOMACJA WATYKAŃSKA ▪ Obecnego kształtu stosunku obu tych państw do siebie, który pozostaje w ścisłym związku z okolicznościami ich zerwania w połowie minionego wieku, nie sposób nazwać dyplomatycznymi. Rozbieżność punktów widzenia, kontrast stawianych przez obie strony celów oraz odmienne metody ich realizacji nie pomagają w zbliżeniu we wzajemnych relacjach.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Analiza

KOŚCIÓŁ I ZMIANY SPOŁECZNE ▪ Analiza programów partii politycznych przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi pokazuje, jak bardzo postępuje sekularyzacja. I wskazuje, że Kościół musi nauczyć się prowadzenia własnej działalności duszpasterskiej w społeczeństwie i kulturze silnie spluralizowanej. Swe racje musimy tłumaczyć w formie otwartego dyskursu na forum debaty publicznej

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.