Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "biskup"

foto: pexeles.com foto: pexeles.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Wikariusz biskupi ma udział we władzy wykonawczej, której zadaniem jest m.in. troska o wprowadzenie w życie przepisów ustawy oraz czuwanie nad przebiegiem tego procesu. Urząd wikariusza biskupiego jest wynikiem zmian, jakie w hierarchii Kościoła Katolickiego wywołał Sobór Watykański II.

foto: pixabay.com foto: pixabay.com

Who is who

FUNKCJE W KOŚCIELE ▪ Biskup diecezji to pasterz dla swoich wiernych. Rolą biskupa diecezjalnego jest reprezentowanie swojej diecezji w załatwianiu wszystkich spraw o prawnym charakterze, a także reprezentacja podczas Synodu Biskupów czy Konferencji Episkopatu. Ważnym obowiązkiem biskupa diecezjalnego jest wizytowanie całej diecezji.

Copyright © 2023 Catolico & Stacja7.pl. Strona stworzona przez Stacja7.pl.